LIJEČITI DUHOVNO-MORALNE RANE - Tomislav Ivančić

Ne Recenzije
Cijena s PDV-om: 23,00 kn
Cijena s popustom: 17,52 kn
Cijena s PDV-om (bez popusta): 18,40 kn
Cijena: 18,40 kn
Cijena bez PDV-a: 22,12 kn
Popust: -4,60 kn
PDV u cijeni: 0,88 kn
Cijena: 18,40 kn
23,00 kn
(Popust: 20.00%)
Prozvod je dostupan Šifra: DuhMed010
Na mome drugom seminaru u Njemačkoj kod prof. IvančiĆa njegovi su me se "duhovni lijekovi" tako dojmili da sam odlučio pažljivo ih sakupljati i objavljivanjem učiniti dostupnim širem krugu zainteresiranih. Naime, iskustvo pokazuje da jednokratno slušanje ovih molitava na seminarima nije dostatno za izlječenje, da su prikazi sa samo jednog seminara nepotpuni i da je traženje potrebnih "lijekova" na audio-vrpci prilično nespretno i dugotrajno. Na raspolaganju vam, dakle, stoji prvorazredan kovčeg s "lijekovima", "injekcijama" i "tabletama" za duhovno liječenje. Priređivač