12January

PRIRODOSLOVLJE I EVANGELIZACIJA - Günther Berwanger

Podnosi li se znanost s Radosnom viješću o kraljevstvu Božjem? Ima li argumenata iz prirodoslovlja za kršćansku vjeru? O TOME I O NIZ DRUGIH ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA ZNANOSTI I NJIHOVOM SUGLASJU S KRŠĆANSKM VJEROM

PRIRODOSLOVLJE I EVANGELIZACIJA - Günther Berwanger

Podnosi li se znanost s Radosnom viješću o kraljevstvu Božjem? Ima li argumenata iz prirodoslovlja za kršćansku vjeru? O TOME I O NIZ DRUGIH ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA ZNANOSTI I NJIHOVOM SUGLASJU S KRŠĆANSKM VJEROM u knjizi: Günther Berwanger PRIRODOSLOVLJE I EVANGELIZACIJA.

U prvom poglavlju autor analizira razloge otpadništva od vjere u civiliziranom svijetu te razloge razdvajanja vjere od znanosti pišući posebice o kauzi Galileo Galileia. U prvom poglavlju autor analizira razloge otpadništva od vjere u civiliziranom svijetu te razloge razdvajanja vjere od znanosti pišući posebice o kauzi Galileo Galileia.

Osobito su interesantna autorova tumačenja evolucije i u tom kontekstu navodi argumente protiv Darwinove evolucijske teorije te o utjecaju ljudskoga duha na razvitak čovjeka. Obrađuje i pojam istine u Bibliji i u fizici, a odgovara na pitanje protuslove li čuda prirodnim zakonima?  

Iz trećeg poglavlja Jednostavni argumenti iz znanosti  za postojanje Boga kao izuzetno interesantne izdvajam teme: 

  • Nemogućnost viđenja i nemogućnost dodirivanja kao argument protiv Boga, 
  • Konstante u prirodi govore u prilog Bogu,
  • Suglasje eksplozijske snage velikog praska sa silom teže govori u prilog Bogu,
  • Kozmičko pozadinsko zračenje govori u prilog Bogu, 
  • Zakon entropije govori u prilog vremenskom početku svemira, 
  • DNK kao dokaz za Boga,
  • Sve ograničeno argument je za Boga. 

Kao najjače argumente zašto pročitati ovu knjigu navodimo dva izuzetno interesantna poglavlja: Argumenti za Božje sinovstvo Isusa Nazarenca i Zašto će Isus Krist pobijediti?

 

IZ AUTOROVA PREDGOVORA… 

Ova knjiga nipošto ne treba postati udžbenik apologetike, ali široko rasprostranjeno, krivo mišljenje da prirodoslovlje i vjera nisu kompatibilni meni je kao fizičaru oduvijek smetalo. Dva su me biblijska izričaja na koncu navela na to da napišem ovu knjigu. Isusove riječi: „Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem...“ (Mt 10,32) i Petrove riječi: „...te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama...“ (1Pt, 3,15). Prvi mi se citat duboko utisnuo u srce prigodom mojih prvih hodočašća u Međugorje, a Petrove riječi koje su me se također duboko dojmile bile su glavna tema trogodišnjega teološkog tečaja što sam ga apsolvirao u okviru Zajednice Molitva i riječ.

Namjera je ove knjige opovrgnuti tobožnju nespojivost znanosti i vjere. Htio bih kao fizičar pokušati rasvijetliti našu vjeru i sa znanstvene strane. Na čitak i razumljiv način pokušao bih uspostaviti most između prirodoslovlja i kršćanske vjere. Ovaj rad treba primjerno pokazati da slika svijeta koju nam posreduju moderne znanosti nije u protuslovlju sa svjetoslikom koju nam posreduje kršćanska vjera. Razum i vjera međusobno se ne isključuju, nego se dopunjuju.

Papa Ivan Pavao II. u svojoj je enciklici Fides et Ratio (Vjera i razum) izrekao ovu lijepu rečenicu:„Vjera i razum su poput dva krila kojima se ljudski duh uzdiže prema razmatranju istine.“

Vjera i razum sposobnosti su našega duha koje se uzajamno nadopunjuju. Ako krilata stvorenja ili krilate naprave pokušaju letjeti samo jednim krilom, neminovno će se srušiti. Pa i čovjek ne uspijeva, kad se pokušava snalaziti samo s jednom od dviju sposobnosti. Fizikalni kemičar Michael Polanyi misli da je pokušaj totalitarnih država da autoritet religije nadomjeste tobožnjim autoritetom iskustva i razuma komprimirao najviše čovjekove ambicije u službu tiranija koje razaraju ljudske duše. Sa samim se razumom očigledno ne ide dobrim putem. Ako pak s druge strane argumentiram samo s Biblijom u ruci, neću moći uvjeriti slušatelja ili seminarskog sudionika koji nipodaštava Bibliju. Da ga uvjerim, potrebna mi je logika razuma. Želeći upotrijebiti oba krila, u ovom sam radu pored Biblije pokušao naznačiti i znanstvene argumente za Božje postojanje i za vjeru u Boga.

Mnoga su pitanja u znanosti još uvijek otvorena, a i unutar moderne fizike ima još mnogo zagonetaka koje je potrebno riješiti. Ništa u znanosti nikad nije konačno. Znanost je prevladavanje spoznaja novim spoznajama (Heisenberg). Htio bih stoga posebice upozoriti na to da znanstveni primjeri i argumenti koji se pojavljuju u ovom radu odgovaraju sadašnjem stanju znanosti. S porastom znanja pokazuje se, međutim, sve veća podudarnost s izričajima naše vjere, pa tako i u fizici ima u mnogim područjima sve više pojmova i objasnidbenih modela koji pomažu boljem razumijevanju vjerskih izričaja.

Ova knjiga treba biti odabir znanstvenih primjera i spoznaja koje bi se mogle primjenjivati i u naviještanju vjere. I među teolozima sve više prevladava mišljenje da je za evangelizaciju neizostavno temeljno znanje o prirodoznanstvenim suodnosima. Evangelizator se pak povrh toga također treba suočiti s argumentima modernih ateista i s njihovim opovrgavanjem. Stoga sam u ovom radu naznačio najvažnije stavove protivnika vjere kao i njihovo opovrgavanje od strane drugih znanstvenika.

U zadnjem dijelu knjige pokušavam pokazati da i za vjerske izričaje što ih neki kršćanski vjernici nazivaju „teškima“ postoje logična i smislena objašnjenja.

Sveučilišnom profesoru Tomislavu Ivančiću srdačno zahvaljujem na mnogim poticajima za ovaj rad. Svi teološki i pastoralni izričaji u ovoj knjizi imaju svoje korijene u njegovim seminarima i edukacijama.

kupi02

PRIRODOSLOVLJE I EVANGELIZACIJA - Günther Berwanger

Newsletter

 

Kontakt

Teovizija d.o.o. - Kaptol 26, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4814 813
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

velSestraBanerOK

Top