PREOBRAZBA CRKVE ZA SVIJET - Tomislav Ivančić

Ne Recenzije
Cijena s PDV-om: 130,00 kn
Cijena s popustom: 123,81 kn
Cijena: 130,00 kn
Cijena bez PDV-a: 123,81 kn
PDV u cijeni: 6,19 kn
Cijena: 130,00 kn
Prozvod je dostupan Šifra: TPristup004
Dok se umnažaju knjige o ateizmu i iluzornosti vjere u Boga, a pokreti „rođeni“ iz duha Vodenjaka – Aquariusa šire teze da Boga nema, Crkva ima hitnu zadaću pokazati Svijetu da Bog živi, da je njezin Bog Isus povijesna osoba, a ne biće dokučeno mislima. I suvremeni vjernik mora postati svjestan svoje zadaće u preobrazbi društva na kristovskim temeljima. On treba Svijetom razglasiti Radosnu vijest da „Boga ipak ima“, da čovjek i društvo mogu biti humaniji. Tekstovi ove knjige praktički motiviraju za nova djela prema preobrazbi Crkve i društva.